Özet gönderen bilim insanlarının, özet gönderimi için son tarih olan 17 Eylül 2021 tarihinden önce doktora derecelerini almış olmaları gerekmektedir.

Birden fazla yazarla katılım olunması hâlinde her yazarın doktora derecesine sahip olması gerekmektedir.

Başvuru esnasında; sunulacak bildiri konusunun özgünlüğüne, alana katkısına ve başka bir toplantıda sunulmamış ve/veya yayımlanmamış olduğuna ilişkin Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanmış olan taahhütnamenin imzalanması gerekmektedir.

Metinlerin, Türk Tarih Kurumu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Başvuru esnasında gönderilecek özetler, 250-300 kelime aralığında, Türkçe ve İngilizce olmalıdır. 

Özet ve tam metinler Türk Tarih Kurumu Bütünleşik Bilgi Sistemi’ne yüklenecektir. Bu nedenle özet ve tam metin gönderecek bilim insanlarının ismi geçen sisteme üye olmaları gerekmektedir.